logo

Podpisanie kontraktu na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową instalacji destylacji ropy naftowej w ramach Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego
Raport nr 37/20072007-07-19

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu 19 lipca 2007 r. Grupa LOTOS S.A. i spółka Lurgi S.A. z siedzibą w Krakowie podpisały kontrakt na projektowanie techniczne, organizację dostaw oraz zarządzanie budową instalacji destylacji ropy naftowej. Będzie to druga instalacja tego typu w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku. Jej zdolność przerobowa wyniesie 4,5 mln ton ropy rocznie co pozwoli podnieść przerób ropy przez Grupę LOTOS S.A. do wysokości 10,5 mln t/rok, tj. o ok. 75%. Jej budowa pozwoli również poprawić poziom zaopatrzenia rynku krajowego w paliwa. Realizacja kontraktu zakończy się w drugiej połowie 2009 roku. Kontrakt stanowi element Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego, którego celem jest zwiększenie zdolności przerobowej rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku przy wyższym współczynniku konwersji. W ramach tego programu Lurgi SA z Krakowa (część grupy Lurgi AG), realizuje również kontrakt na budowę „pod klucz” instalacji produkcji wodoru podpisany w dniu 28 czerwca 2007. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.