logo

Rejestracja PDA Grupy LOTOS SA w KDPW
Raport nr 38/20052005-06-08

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 300/05 z dnia 7 czerwca 2005 roku postanowił przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 35.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa LOTOS SA o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLLOTOS00041.