logo

Wskazanie osoby odpowiedzialnej za kontakty z KPWiG
Raport nr 1.02.20052005-05-05

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż osobą odpowiedzialną za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie wykonywania obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych jest Jacek Profus.