logo

Rezygnacja osoby nadzorującej Grupy LOTOS S.A. - uzupełnienie informacji
Raport nr 38/20062006-06-17

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w uzupełnieniu do informacji przekazanych w dniu wczorajszym w raporcie bieżącym nr 37/2006 informuje, iż oświadczenie złożone w dniu 16 czerwca 2006 roku przez przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Pana Jana Szomburga zawiera rezygnację z przewodniczenia jak również z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.