logo

Powołanie Zarządu szóstej kadencji Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 39/20062006-06-19

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. w dniu 19 czerwca 2006 roku podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki szóstej kadencji w skład którego wchodzą: Pan Paweł Olechnowicz – Prezes Zarządu, Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa). W latach 1990-1996 był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. Później przez 2 lata pracował w centrali ABB Ltd Zurich w Szwajcarii na stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Z-cy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty SA. Od roku 2001 kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting. Od 12.03.2002 do 19.06.2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. Pan Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Absolwent Politechniki Gdańskiej, specjalizacja - automatyzacja procesów przemysłowych. W Rafinerii Gdańskiej pracuje od 1973 roku zajmując kolejno stanowiska: specjalisty automatyka, kierownika Działu Techniki Cyfrowej, Ośrodka Informatyki i Głównego Automatyka. W 1990 roku został Dyrektorem Technicznym i członkiem Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizacje inwestycji przez kolejne trzy kadencje. Od połowy 2000 roku pracował jako Szef Służb Technicznych i Prokurent Spółki. Od 19.04.2002 do 19.06.2006 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. Pan Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu Żaden z powołanych członków zarządu nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Ponadto Rada Nadzorcza uwzględniając stanowisko akcjonariuszy większościowych Nafty Polskiej SA i Skarbu Państwa postanowiła przeprowadzić konkurs na stanowiska Prezesa i części Członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. Zdecydowano, że Zarząd po zakończeniu konkursu winien składać się z co najmniej pięciu członków. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.