logo

Oświadczenie Grupy Lotos SA o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
Raport nr 1.04.20052005-05-05

Zarząd Grupy LOTOS SA oświadcza o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdania finansowe, o których mowa w §94 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. (Dz. U. 49, rok 2005, poz. 463). W tejże formie, jako pierwszy przekazany zostanie skonsolidowany raport za I kwartał 2005 roku.