logo

Powołanie zarządu szóstej kadencji Grupy LOTOS S.A. – informacje uzupełniające
Raport nr 41/20062006-06-20

Zarząd Grupy LOTOS S.A. celem uzupełnienia informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 39 z dnia 19 czerwca 2006 roku przekazuje informacje na temat powołanego w dniu wczorajszym Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. Pana Mariusza Machajewskiego. Pan Mariusz Machajewski – Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Karierę zawodową rozpoczął 12 lat temu w Stoczni Gdynia S.A., gdzie pracował między innymi na stanowisku kierownika działu. Od 1997 r. jest związany z Grupą LOTOS S.A., gdzie zajmował kolejno stanowiska: specjalisty, kierownika działu, szefa biura. Od roku 2002 zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.