logo

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. na 2007 rok - korekta
Raport nr 41/20072007-10-05

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 41/2007 z dnia 26 września 2007 roku w wyniku błędu redakcyjnego, w podstawach oraz istotnych założeniach, przy których została opracowana prognoza na 2007 rok, podano niewłaściwą wartość średniorocznego dyferencjału ropy naftowej URAL Rotterdam – BRENT DTD (USD/bbl). Było: … Średnioroczny dyferencjał ropy naftowej URAL Rotterdam – BRENT DTD (USD/bbl): 3,40 …. Powinno być: … Średnioroczny dyferencjał ropy naftowej URAL Rotterdam – BRENT DTD (USD/bbl): 3,04 … Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.