logo

Rezygnacja osób nadzorujących Grupy LOTOS SA
Raport nr 1.05.20052005-05-05

Zarząd Grupy LOTOS SA w dniu dzisiejszym powziął informację o decyzji w sprawie rezygnacji Pana Jerzego Węsierskiego i Pana Tadeusza Zielińskiego z ubiegania się o wybór do Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA w następnej kadencji.