logo

Zmiana wysokości kapitału zakładowego Lotos Oil SA
Raport nr 43/20052005-06-17

Zarząd Grupy LOTOS SA powziął informacje, iż w dniu 14 czerwca 2005 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki Lotos Oil Spółka Akcyjna do wysokości 2.000 tys. zł. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Grupa LOTOS SA posiada 200 000 akcji (100% kapitału zakładowego) Lotos Oil SA.