logo

Zbycie akcji Grupy LOTOS S.A. o wartości powyżej 5000 Euro przez osobę zarządzającą
Raport nr 43/20062006-06-23

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż członek zarządu Grupy LOTOS S.A. podczas sesji zwykłych w dniach 16 oraz 19 czerwca 2006 roku na GPW zbył łącznie 42.755 akcji Grupy LOTOS S.A. za średnią cenę 42,65 PLN za jedną akcję. Tym samym łączna wartość transakcji przekroczyła próg 5000 Euro. Informacja została sporządzona w dniu 21 czerwca 2006 roku w Gdańsku. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art.160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. (Dz. U. 184 rok 2005, poz. 1539).