logo

Zakończenie postępowania likwidacyjnego spółki RC Paliwa w likwidacji Sp. z o.o.
Raport nr 43/20072007-10-19

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego 63/2006 z dnia 20 grudnia 2006 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wykreśleniu w dniu 4 października 2007 roku przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z Krajowego Rejestru Sądowego spółki RC Paliwa w likwidacji Sp. z o.o. (Spółka LOTOS Czechowice S.A. posiadała 100% udziałów spółki RC Paliwa Sp. z o.o. i jest kontrolowana przez Grupę LOTOS S.A. w 80,04%). Zakończone postępowanie likwidacyjne wynika z realizowanego programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. oraz programu restrukturyzacji Rafinerii Południowych. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.