logo

Zasady wypłaty dywidendy
Raport nr 45/20052005-06-21

Zarząd Grupy LOTOS SA w nawiązaniu do informacji dotyczącej ustalenia daty wypłaty dywidendy na dzień 22 czerwca 2005 r., przekazanej Raportem Bieżącym nr 31 w dniu 3 czerwca 2005 r. informuje, iż wypłata dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2004 r. prowadzona będzie za pośrednictwem Domu Maklerskiego PENETRATOR SA. Począwszy od dnia 22 czerwca 2005 r. dywidendę można będzie odebrać w oddziale Domu Maklerskiego PENETRATOR SA mieszczącym się w Sopocie przy al. Niepodległości 675/3 oraz w innych oddziałach Domu Maklerskiego PENETRATOR SA, gdzie należy udać się w celu złożenia odpowiedniej dyspozycji. W zależności od złożonej dyspozycji wypłata dywidendy dokonywana będzie przelewem, czekiem lub gotówką. Zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS SA z dnia 13 maja 2005 r. (raport bieżący nr 13/2005 oraz nr 14/2005 z dnia 13 maja 2005 r.) – w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2004 r.: - dniem ustalenia prawa do dywidendy (dniem dywidendy) jest dzień 13 maja 2005 r., zatem uprawnionymi do dywidendy są osoby, którym przysługiwały akcje Grupy LOTOS SA w dniu 13 maja 2005 r., - na jedną akcję o wartości nominalnej 1 zł przypada dywidenda w wysokości 20 groszy (brutto).