logo

Ustanowienie prokurenta
Raport nr 45/20062006-06-26

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje informacje o ustanowieniu w dniu dzisiejszym prokurenta w osobie Pana Wojciecha Kowalczyka, który uprawniony został do reprezentowania spółki Grupa LOTOS S.A. i składania oświadczeń woli w jej imieniu łącznie z Członkiem Zarządu. Wojciech Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Transportu Morskiego UG. Karierę zawodową rozpoczynał 30 lat temu w Zakładach Mechanicznych "Zamech" w Elblągu. W latach 1988 – 1990 był zastępcą dyrektora Wielkiej Budowy Megat w Indiach. W kolejnych latach obejmował stanowiska dyrektora ds. handlu w P.H.Z. Baltona, następnie dyrektora biura regionalnego w Foto-World Sp. z o.o., a w latach 1995 - 2002 był dyrektorem ds. Komunikacji w ABB Zamech Sp. z o.o. Od lipca 2002 r. zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Handlu Grupy LOTOS S.A. Wojciech Kowalczyk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.