logo

Zmiana wysokości kapitału zakładowego Lotos Lab Sp. z o.o.
Raport nr 46/20052005-06-22

Zarząd Grupy LOTOS SA powziął informacje, iż w dniu 17 czerwca 2005 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego spółki Lotos Lab Sp. z o.o. do wysokości 1.000 tys. zł. Po podwyższeniu kapitału zakładowego Grupa LOTOS SA posiada 2000 udziałów (100% kapitału zakładowego) Lotos Lab Sp. z o.o.