logo

Podpisanie umów offsetowych
Raport nr 47/20052005-06-24

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje o zawarciu w dniu 23 czerwca 2005 roku transakcji pomiędzy Grupą LOTOS SA i jej spółką zależną LOTOS Ekoenergia SA – z jednej strony oraz Lockheed Martin Corporation i M.W. Kellogg – z drugiej. Istotę przedmiotu transakcji stanowi realizacja zobowiązań offsetowych Lockheed Martin Corporation, przy wsparciu M.W. Kellogg, wobec Grupy LOTOS SA i LOTOS Ekoenergia SA, w związku z objęciem Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego Grupy LOTOS SA zobowiązaniami offsetowymi Lockheed Martin Corporation, na podstawie Umowy Offsetowej, związanej z zakupem samolotów F-16, zawartej 18 kwietnia 2003 r. pomiędzy Skarbem Państwa RP i Lockheed Martin Corporation. Podpisane porozumienie zastępuje wcześniejsze - zawarte między stronami 18 września 2003 roku.