logo

Realizacja projektu PKRT – umowy na zakup reaktorów
Raport nr 47/20062006-06-27

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 czerwca 2006 roku Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. wyraziła zgodę na zawarcie przez Grupę LOTOS S.A. umów dostawy czterech reaktorów o parametrach technicznych określonych w projekcie bazowym firmy Shell Global Solutions, przeznaczonych do wykorzystania w instalacji hydrokrakingu (MHC), stanowiącej element Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego ("PKRT"). Umowy na dostawę krytycznych dla PKRT urządzeń mają istotny wpływ na cykl realizacji inwestycji. Umowy na dostawy reaktorów zostaną zrealizowane w ramach późniejszej umowy na generalne wykonawstwo (EPC) i zawierane będą na warunkach rynkowych. Jest to kluczowy moment zabezpieczający realizację PKRT, opisywanego w Prospekcie Emisyjnym Grupy LOTOS S.A. jako jeden z naczelnych celów emisyjnych i fundamentów strategii spółki. Aktualnie PKRT znajduje się na etapie wykonywania integracyjnego projektu bazowego (FEED) nowego kompleksu instalacji. Kontynuowane są również prace nad organizacją finansowania PKRT. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.