logo

Odwołanie osoby zarządzającej Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 47/20072007-11-13

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. w dniu 13 listopada 2007 roku odwołała Pana Jarosława Kryńskiego ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Handlu Grupy LOTOS S.A. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.