logo

Asymilacja akcji Grupy LOTOS S.A. przez KDPW S.A.
Raport nr 20/20102006-06-29

W nawiązaniu do raportu bieżącego Grupy LOTOS S.A. nr 44/2006 z dnia 26 czerwca 2006 roku Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 380/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku postanowił dokonać w dniu 4 lipca 2006 roku asymilacji 8.250 akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A., powstałych po zamianie dokonanej w dniu 3 lipca 2006 roku 8.250 akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 55.620.959 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupa LOTOS S.A. oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLLOTOS00025. Z dniem 4 lipca 2006 roku: - kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 55.629.209 akcji spółki Grupa LOTOS S.A., - kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 58.070.791 akcji spółki Grupa LOTOS S.A.. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §34 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.