logo

Umowa z podmiotem powiązanym
Raport nr 52/20052005-05-09

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje o zawarciu w dniu 9 maja 2005r przez Lotos Asfalt Sp. z o.o. umowy z konsorcjum „Konsorcjum Instal-Rem - Monto-Rem”, w skład którego wchodzi spółka Rafineria Jasło „Monto Rem” Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie w systemie Generalnej Realizacji Inwestycji modernizacji instalacji do produkcji asfaltu w LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oddział Jasło. Grupa LOTOS SA posiada 100% udziałów w spółce Lotos Asfalt Sp. z o.o. oraz 80,01% kapitału zakładowego Rafinerii Jasło SA, w której posiadaniu znajduje się 99,44% kapitału zakładowego Rafineria Jasło „Monto Rem” Sp. z o.o. Umowa została podpisana na okres do dnia 28.02.2006r.

Wartość transakcji w tys. zł: 12499,00