logo

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS SA
Raport nr 49/20052005-06-29

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 28 czerwca 2005 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Grupy LOTOS SA w wyniku emisji akcji serii B. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 czerwca 2005 roku. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 113.700.000 złotych i dzieli się na 113.700.000 akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Grupę LOTOS SA akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 113.700.000 głosów. Struktura kapitału zakładowego Grupy LOTOS SA po rejestracji zmian przedstawia się następująco: Nafta Polska S.A. - 59.025.000 akcje, co stanowi 51,91% udziału w kapitale zakładowym spółki - 59.025.000 głosy, co stanowi 51,91% ogólnej liczby głosów na WZ spółki Skarb Państwa - 7.878.030 akcje, co stanowi 6,93% udziału w kapitale zakładowym spółki - 7.878.030 głosy, co stanowi 6,93% ogólnej liczby głosów na WZ spółki Pozostali - 46.796.970 akcje, co stanowi 41,16% udziału w kapitale zakładowym spółki, w tym 35.000.000 akcji serii B (co stanowi 30,78% udziału w kapitale zakładowym spółki) - 46.796.970 głosy, co stanowi 41,16% ogólnej liczby głosów na WZ spółki, w tym 35.000.000 głosów wynikających z akcji serii B (co stanowi 30,78% ogólnej liczby głosów na WZ spółki)