logo

Rezygnacja osoby nadzorującej Grupy LOTOS SA
Raport nr 50/20052005-06-30

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż Pan Adam Sęk ze względu na powołanie w skład Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A. złożył w dniu 29 czerwca 2005 roku rezygnacje z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA.