logo

Umowa z podmiotem powiązanym
Raport nr 52/20052005-07-04

Zarząd Grupy LOTOS SA powziął w dniu dzisiejszym informację o zawarciu 1 lipca 2005r transakcji pomiędzy Lotos Asfalt Sp. z o.o. oraz Rafinerią Czechowice S.A. (spółka Lotos Asfalt Sp. z o.o. jest w 100% zależna od Grupy LOTOS SA natomiast w Rafinerii Czechowice S.A. Grupa LOTOS SA posiada 80,04% kapitału zakładowego). Przedmiotem ww. transakcji była sprzedaż na rzecz Lotos Asfalt Sp. z o.o. nieruchomości oraz innych składników majątku Rafinerii Czechowice S.A. związanych z obszarem produkcji asfaltów. Wartość transakcji wyniosła 2.500 tys. PLN tym samym przekroczyła równowartość 500.000 Euro. Transakcja wynika z procesu reorganizacji oraz porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA.

Wartość transakcji w tys. zł: 2 500,00