logo

Projekty uchwał na ZWZ Grupy LOTOS SA
Raport nr 1.10.20052005-05-10

Zarząd Grupy LOTOS SA w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2005 z dnia 5 maja 2005 roku uzupełnia wykaz projektów uchwał będących przedmiotem ZWZ Grupy LOTOS SA w dniu 13 maja 2005 roku. W załączeniu spółka przekazuje projekt Uchwały nr 20 dotyczący udzielenia absolutorium Beacie Zawadzkiej – Członkowi Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 8 grudnia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Załączniki
Opis: projekty uchwał na ZWZ Grupy LOTOS SA
Plik: UCHWAŁA Nr20.doc