logo

Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Kuwait Petroleum Corporation.
Raport nr 52/20062006-08-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż w dniu 29.08.2006 roku Grupa LOTOS S.A. zawarła umowę z firmą Kuwait Petroleum Corporation na realizację pierwszej dostawy ropy naftowej Kuwait Export do Grupy LOTOS S.A., której realizacja nastąpi w październiku 2006 roku. Kontrakt dotyczy dostawy w październiku 2006 ok. 1 mln baryłek ropy. Zawarcie umowy wynika ze strategii Spółki na lata 2006 – 2012, zgodnie z którą dywersyfikacja zaopatrzenia w ropę naftową realizowana będzie poprzez: - wzrost własnego wydobycia, - dostawy rurociągiem "Przyjaźń" z kierunków wschodnich, - dostawy drogą morską, ze źródeł innych niż kierunek wschodni. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.