logo

Rejestracja akcji serii B Grupy LOTOS SA w KDPW
Raport nr 53/20052005-07-06

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 362/05 z dnia 6 lipca 2005r. postanowił przyjąć z dniem 8 lipca 2005r. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa LOTOS SA i oznaczyć je kodem „PLLOTOS00025”. Wraz z przyjęciem akcji serii B spółki Grupa LOTOS SA do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zamyka się konta praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Grupy LOTOS SA oznaczonych kodem „PLLOTOS00041”. Z dniem 8 lipca 2005r. kodem „PLLOTOS00025” oznaczonych jest 55.545.970 akcji spółki Grupa LOTOS SA.