logo

Wprowadzenie akcji serii B Grupy LOTOS SA do obrotu giełdowego i ustalenie pierwszego dnia ich notowania
Raport nr 54/20052005-07-06

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 216 z dnia 5 lipca 2005r. postanowił wprowadzić z dniem 8 lipca 2005r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 35.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa LOTOS SA o wartości nominalnej 1zł każda. Jednocześnie zgodnie z uchwałą Nr 215 z dnia 5 lipca 2005r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył na 7 lipca 2005 roku dzień ostatniego notowania 35.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Grupa LOTOS SA oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowy S.A. kodem PLLOTOS00041.