logo

Aktualizacja Prospektu Emisyjnego Grupy LOTOS SA - zmiana przewodniczącego rady nadzorczej Rafinerii Czechowice SA
Raport nr 1.11.20052005-05-11

Wobec odwołania w dniu 10 maja 2005 roku Pana Pawła Olechnowicza z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Rafinerii Czechowice SA na mocy uchwały nr 23/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Rafineria Czechowice oraz powołania w tym samym dniu na mocy uchwały nr 29/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej Rafineria Czechowice Pana Marka Sokołowskiego na przewodniczącego rady nadzorczej Rafinerii Czechowice SA, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego:

Rozdział VII, pkt 3.1, str. 312.
W pierwszym akapicie tego punktu wykreśla się następującą treść: "Od dnia 30 czerwca 2003 roku Paweł Olechnowicz jest również przewodniczącym rady nadzorczej Rafinerii Czechowice"

Rozdział VII, pkt 3.2, str. 313.
Po pierwszym akapicie tego punktu dodaje się następującą treść: "Od dnia 10 maja 2005 roku Marek Sokołowski jest także przewodniczącym rady nadzorczej Rafinerii Czechowice"