logo

Powołanie członków Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Raport nr 54/20062006-09-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. w dniu 29 września 2006 roku określiła skład i funkcje w Zarządzie VI kadencji, a po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzeniu rozmów z kandydatami i uzyskaniu rekomendacji Prezesa Zarządu podjęła uchwałę o powołaniu do składu Zarządu Spółki: Pana Marka Sokołowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Produkcji i Rozwoju oraz, Pana Jarosława Kryńskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds.Handlu. Tym samym zakończono proces formowania składu Zarządu Spółki VI kadencji, którym kierować będzie Prezes Zarządu- Pan Paweł Olechnowicz. W skład Zarządu VI kadencji Grupy LOTOS S.A. po przeprowadzonych w dniu dzisiejszym zmianach wchodzą: Pan Paweł Olechnowicz- Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Pan Mariusz Machajewski– Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych, Pan Jarosław Kryński- Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu, Pan Marek Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju. Rada Nadzorcza zdecydowała, że Zarząd będzie składał się z pięciu członków. Wynika to z potrzeby jego istotnego wzmocnienia oraz zmiany modelu funkcjonowania Zarządu. Jest to niezbędne z uwagi na realizację szerokiego zakresu zadań wynikających z przyjętej w czerwcu przez Radę Nadzorczą Spółki strategii firmy do roku 2012 w ramach której już rozpoczęto realizację Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego, działania z zakresu poszukiwań i wydobycia ropy naftowej, a także intensywną restrukturyzację działalności handlowej i marketingowej Spółki. Nie powołano dotychczas członka Zarządu do spraw poszukiwań i eksploatacji, gdyż konkurs w tym zakresie nie został rozstrzygnięty. Pozostałe informacje na temat powołanych w dniu dzisiejszym członków Zarządu Grupy LOTOS S.A. zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.