logo

Zmiana osoby odpowiedzialnej za kontakty z KPWiG
Raport nr 55/20052005-07-06

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż od dnia 6 lipca 2005r. osobą odpowiedzialną za kontakty z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie wykonywania obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych jest Pan Kajetan Szelesny.