logo

Powołanie członków zarządu Grupy LOTOS S.A. – informacje uzupełniające
Raport nr 55/20062006-09-29

Zarząd Grupy LOTOS S.A. celem uzupełnienia informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 54 z dnia 29 września 2006 roku, przekazuje informacje na temat powołanych w dniu dzisiejszym na stanowiska: Wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A., Dyrektora ds. Produkcji i Rozwoju - Pana Marka Sokołowskiego oraz, Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds.Handlu - Pana Jarosława Kryńskiego Pan Marek Paweł Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej ze specjalizacją - automatyzacja procesów przemysłowych. W Grupie LOTOS S.A. pracuje od 1973 roku zajmując kolejno stanowiska: specjalisty automatyka, kierownika Działu Techniki Cyfrowej, Ośrodka Informatyki i Głównego Automatyka. W 1990 roku został Dyrektorem Technicznym i członkiem Zarządu. Odpowiadał za utrzymanie ruchu rafinerii oraz realizacje inwestycji przez kolejne trzy kadencje. Od połowy 2000 roku pracował jako Szef Służb Technicznych i Prokurent Spółki, a od 2002 r. obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Operacyjnych. Pan Jarosław Kryński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu Ukończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej ze specjalnością automatyka przemysłowa i metrologia, jest także absolwentem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej z tytułem Executive MBA. Od roku 1994 związany zawodowo z Koncernem Shell. Do 1996 roku sprawował funcję Doradcy Prezesa Zarządu ds. Bezpieczeństwa, następnie Dyrektora ds. Produkcji, Zakupu i Dystrybucji Paliw. W latach 1999 – 2002 jako Członek Zarządu Shell Polska Sp. z o.o. zajmował stanowisko Dyrektora ds. Zakupów Paliw na kraje Europy Centralnej w Shell Europe Oil Products, następnie został powołany na stanowisko Globalnego Dyrektora ds. Strategii Konkurencji w Światowej Centrali Shell International w Londynie, zaś w roku 2005 był Głównym Doradcą Shell Polska Sp. z o.o. ds. Strategii i Rozwoju na kraje Europy Centralnej i Wschodniej. Od grudnia 2005 do stycznia 2006 roku wchodził w skład Zarządu Nafty Polskiej S.A., od lutego 2006 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Naftobazy Sp. z o.o. Powołani w dniu dzisiejszym członkowie Zarządu Spółki nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.