logo

Przedział cenowy na potrzeby budowania Księgi Popytu na akcje Grupy LOTOS SA
Raport nr 1.12.20052005-05-13

W związku z rozpoczynającym się procesem budowy Księgi Popytu wśród inwestorów zainteresowanych subskrybowaniem Akcji Oferowanych oferowanych w ramach publicznej subskrypcji akcji Grupy LOTOS SA, Zarząd Emitenta wraz z Wprowadzającym (Nafta Polska SA) podjął decyzję o ustaleniu przedziału cenowego, w ramach którego inwestorzy biorący udział w procesie budowania Księgi Popytu będą mogli określać oferowaną przez siebie cenę za jedną Akcję Oferowaną. Deklarowana przez inwestora cena powinna zostać określona w ramach Przedziału Cenowego, tj. pomiędzy 26,00 a 35,50 złotych. Proces budowy Księgi Popytu przeprowadzony zostanie w terminie od 16 do 30 maja 2005 roku z zastrzeżeniem, że w dniu 30 maja 2005 roku Deklaracje przyjmowane będą tylko do godz.16.00. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków budowy Księgi Popytu wśród inwestorów zainteresowanych subskrybowaniem Akcji Oferowanych zamieszczone zostały w Prospekcie Emisyjnym Akcji Grupy LOTOS SA

Podstawa prawna: PPO 81 ust.1 pkt.1 w nawiązaniu do PPO 80 pkt.2