logo

Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego – zawarcie umowy z Shell Global Solutions International
Raport nr 57/20052005-07-13

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 13 lipca 2005 roku Grupa LOTOS SA zawarła umowę z Shell Global Solutions International, której przedmiotem jest świadczenie przez Shell Global Solutions International usług inżynierskich i pełnienie roli doradcy technicznego w trakcie realizacji Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego Grupy LOTOS SA. Zawarcie umowy jest następstwem podpisanego w dniu 25 listopada 2004 roku Listu Intencyjnego pomiędzy Grupą LOTOS SA, LOTOS Ekoenergią SA, Shell Global Solutions International i Shell International Trading and Shipping Company oraz stanowi kolejny istotny krok w procesie realizacji Programu Kompleksowego Rozwoju Technicznego, wskazanego w Prospekcie Emisyjnym Grupy LOTOS SA jako jeden z głównych celów emisji. Program Kompleksowego Rozwoju Technicznego, na który w latach 2005 - 2009 Grupa LOTOS SA planuje przeznaczyć ponad 3,2 mld zł, przewiduje budowę w rafinerii w Gdańsku instalacji utylizacji ciężkich pozostałości po przerobie ropy naftowej (IGCC), instalacji odasfaltowania rozpuszczalnikowego (SDA) oraz łagodnego hydrokrakingu (MHC). Shell Global Solutions International jest światowej klasy firmą usługową, dysponującą ponad 4 tys. doradców. Firma dysponuje dużym doświadczeniem technologicznym i operacyjnym. Głównymi klientami Shell Global Solutions International są firmy z branży: paliwowo - naftowej, chemicznej, sektora motoryzacyjnego i przemysłowego.