logo

Złoże B8 – koncesja na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego
Raport nr 57/20062006-10-05

Zarząd Grupy LOTOS S.A. w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 51/2006 z dnia 24 sierpnia br. Informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o fakcie, iż Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu "Petrobaltic" S.A. (spółka zależna) otrzymało od Ministra Środowiska pismem z dnia 28 września 2006 r. koncesję (nr 1/2006) na wydobywanie ropy naftowej oraz współwystępującego gazu ziemnego ze złoża B8. Koncesja została udzielona na 10 lat. Rozpoczęcie działalności objętej koncesją powinno nastąpić nie później niż w ciągu 24 miesięcy, licząc od dnia 5 września 2006 r. – tj. daty udzielenia koncesji. Złoże B8 jest położone blisko 68 km od linii brzegowej, na wysokości Helu. Znajduje się 2,1 km pod dnem morza. Przewiduje się, że eksploatacja złoża na skalę przemysłową będzie trwała 10 lat. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.