logo

NWZ Grupy LOTOS SA - uzupełnienie informacji
Raport nr 58/20052005-07-14

Zarząd Grupy LOTOS SA w celu uzupełnienia informacji dotyczących uczestnictwa akcjonariuszy w NWZ Grupy LOTOS SA wyznaczonym na 23 sierpnia 2005r. informuje, iż zgodnie z art.406 par.2 KSH akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem jego odbycia, złożone zostanie w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135 (w godz. od 8.00 do 15.00), imienne świadectwo depozytowe wystawione przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. lub inny podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, z którego treści wynikać będzie w szczególności, że świadectwo zostało wydane w celu złożenia w Spółce w związku ze Zgromadzeniem oraz że akcje pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Zgromadzenia.