logo

Wypowiedzenie umowy przez Grupę LOTOS SA
Raport nr 78/20052005-07-15

Zarząd Grupy LOTOS SA w nawiązaniu do informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym odnośnie handlu z hurtowniami paliw, informuje o wypowiedzeniu ze skutkiem na 31 lipca 2005 r. umowy zawartej 25.07.2001r. pomiędzy Grupą LOTOS SA a spółką Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Mares” Sp. z o.o. Okres wypowiedzenia umowy wynosi sześć miesięcy tym samym dniem rozwiązania umowy będzie 31.01.2006r. Przedmiotem umowy jest sprzedaż paliw płynnych. Przyczyną wypowiedzenia umowy przez Grupę LOTOS SA jest, opisywana w Prospekcie Emisyjnym, reorganizacja handlu w spółce, której jednym z elementów jest skierowanie hurtowej sprzedaży paliw z Grupy LOTOS SA do spółki zależnej LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Proces jest realizowany poprzez rozwiązanie dotychczasowych umów zawartych z Grupą LOTOS SA, a następnie zawarcie umów, obejmujących dotychczasowy obszar współpracy, z LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Ze względu na powyższe nie przewiduje się istotnych skutków finansowych wypowiedzenia umowy w wymiarze skonsolidowanym Grupy.