logo

Ustanowienie prokurenta
Raport nr 61/20062006-12-05

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje informację o ustanowieniu w dniu 4 grudnia br. prokurenta w osobie Pana Leszka Stokłosy, który uprawniony został do reprezentowania spółki Grupa LOTOS S.A. i do składania oświadczeń woli w jej imieniu łącznie z Członkiem Zarządu. Leszek Stokłosa od 1990 roku kształcił się i pracował w Stanach Zjednoczonych (Lewis University), gdzie po ukończeniu studiów wyższych o kierunku zarządzanie biznesem, a następnie studiów MBA o specjalności finanse korporacyjne i marketing, związał się z sektorem bankowym (MidAmerica Federal Savings Bank, Oak Brook Bank). Po powrocie do kraju obejmował kolejno stanowiska: zastępcy Dyrektora ds. Handlowych HOOP S.A. w latach 1998 - 1999, Szefa Marketingu, Rozwoju i Inwestycji w Grupie Kęty S.A. w latach 1999 – 2000, a następnie w latach 2000 – 2003 prowadził działalność konsultingową współpracując z funduszami inwestycyjnymi Innova Capital i Raiffeisen Privet Equity Management. W latach 2003-2006 piastował funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego w LOTOS Oil S.A. (spółce kontrolowanej przez Grupę LOTOS S.A. w 100%). Od listopada 2006 r. zajmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Strategii i Wsparcia Korporacyjnego w Grupie LOTOS S.A. Leszek Stokłosa nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.