logo

Rozwiązanie umowy znaczącej przez Grupę LOTOS SA
Raport nr 74/20052005-08-05

W związku z reorganizacją handlu w spółce Zarząd Grupy LOTOS SA (w nawiązaniu do informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym), informuje o rozwiązaniu za porozumieniem stron w dniu 5 sierpnia 2005 r. umowy zawartej 14.12.2001r. pomiędzy Grupą LOTOS SA a spółką FALCO Mazurkiewicz, Gwiazda Sp. J. Przedmiotem umowy jest sprzedaż paliw płynnych. Przyczyną wypowiedzenia umowy przez Grupę LOTOS SA jest, opisywana w Prospekcie Emisyjnym, reorganizacja handlu w spółce, której jednym z elementów jest skierowanie hurtowej sprzedaży paliw z Grupy LOTOS SA do spółki zależnej LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Proces jest realizowany poprzez rozwiązanie dotychczasowych umów zawartych z Grupą LOTOS SA, które zastępowane są umowami zawieranymi z LOTOS Paliwa Sp. z o.o., obejmującymi dotychczasowy obszar współpracy, Ze względu na powyższe nie przewiduje się istotnych skutków finansowych wypowiedzenia umowy w wymiarze skonsolidowanym Grupy.