logo

Remonty w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku w 2007 roku.
Raport nr 64/20062006-12-28

Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, iż zgodnie z przyjętym planem w 2007 roku nie planuje się remontu postojowego w rafinerii Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku. W związku z działalnością rafinerii na wiosnę 2007 roku zaplanowano przestój operacyjny instalacji hydrokraking wynikający z konieczności wymiany zużytego katalizatora. W okresie przestoju, który trwać będzie ok. 2 tygodni możliwe będą krótkotrwałe wyłączenia innych instalacji produkcyjnych w celu ich napraw i konserwacji. W okresie postoju instalacji hydrokrakingu jak również przez pozostały okres 2007 roku nie planuje się przerw w przerobie ropy. Przestój operacyjny związany z wymianą katalizatora w instalacji hydrokrakingu nie będzie miał negatywnego wpływu na skalę oraz regularność dostaw produktów naftowych z Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. Podstawą przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.