logo

Nabycie akcji Grupy LOTOS SA o wartości powyżej 5000 Euro przez osobę zarządzającą
Raport nr 65/20052005-08-18

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż Pan Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS SA podczas sesji giełdowych w dniach 17 oraz 18 sierpnia 2005 roku na rynku podstawowym nabył łącznie 42.755 akcji Grupy LOTOS SA za średnią cenę 33,39 PLN za jedną akcję. Tym samym łączna wartość transakcji przekroczyła próg 5000 Euro. Informacja została sporządzona w dniu 18 sierpnia 2005 roku w Gdańsku.