logo

Zmiana oświadczenia Zarządu Grupy LOTOS SA dotyczącego zakresu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce
Raport nr 66/20052005-08-23

Na podstawie Regulaminu GPW §27 pkt 4 Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż mając na uwadze sugestię Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA, w dniu 22 sierpnia 2005 roku podjął uchwałę w sprawie zmian w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w zbiorze "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". Zmiana polega na wykreśleniu z oświadczenia komentarza do zasady nr 22. Aktualne oświadczenie zawiera załącznik do niniejszego raportu. Załączniki Zasady ładu korporacyjnego Grupy LOTOS SA