logo

Odwołanie osób nadzorujących Grupy LOTOS SA
Raport nr 67/20052005-08-23

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2005 r. ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA w skład której wchodzili: 1. Katarzyna Dawidczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 2. Jerzy Węsierski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Tadeusz Zieliński – Sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Grzegorz Urban – Członek Rady Nadzorczej, 5. Janusz Rachoń – Członek Rady Nadzorczej, 6. Beata Zawadzka– Członek Rady Nadzorczej, 7. Cezary Nowosad – Członek Rady Nadzorczej, 8. Krzysztof Wrzesień – Członek Rady Nadzorczej, odwołani zostali wszyscy jej członkowie. Do nowego składu rady Nadzorczej Grupy LOTOS SA na wspólną kadencję powołani zostali: 1. Cezary Nowosad – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Katarzyna Dawidczyk – Członek Rady Nadzorczej, 3. Beata Zawadzka – Członek Rady Nadzorczej, 4. Grzegorz Urban – Członek Rady Nadzorczej, 5. Janusz Rachoń – Członek Rady Nadzorczej, 6. Anna Andrzejczak – Członek Rady Nadzorczej, 7. Jacek Mościcki – Członek Rady Nadzorczej, 8. Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej, 9. Robert Karwowski – Członek Rady Nadzorczej. Funkcje pozostałych członków zostaną ustalone na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej w nowym składzie. Celem zmian w składzie Rady Nadzorczej było uwspólnienie kadencji dla wszystkich jej członków oraz powołanie nowych osób w jej skład.