logo

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Grupy LOTOS SA w dniu 23 sierpnia 2005 roku
Raport nr 70/20052005-08-30

Zarząd Grupy LOTOS SA przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2005 roku: [tabela][th][td]Imię i nazwisko[/td][td]Liczba głosów[/td][td]Udział w głosach NWZ[/td][td]Udział w głosach[/td][/th][tr1][td]Nafta Polska SA[/td][td]59.025.000[/td][td]85,68%[/td][td]51,91%[/td][/tr1][tr2][td]Skarb Państwa[/td][td]7.878.030[/td][td]11,43 %[/td][td]6,93%[/td][/tr2][/tabela]