logo

Nabycie przez LOTOS Serwis Sp. z o.o. udziałów spółki Przedsiębiorstwo Remontowo – Produkcyjno – Handlowe RCRemo Sp. z o.o. oraz udziałów spółki Rafineria Jasło Monto – Rem Sp. z o. o.
Raport nr 1.02.20062006-01-06

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż w dniu 5 stycznia 2006 r. spółka LOTOS Serwis Sp. z o.o., spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS SA, nabyła ze środków własnych: - 2428 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Remontowo – Produkcyjno – Handlowe RCRemo Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach za łączną kwotę 3 000 tys. PLN od spółki LOTOS Czechowice SA, kontrolowanej przez Grupę LOTOS SA w 80,04% - 3200 udziałów w spółce Rafineria Jasło Monto – Rem Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle za łączną kwotę 1.768 tys. PLN od spółki LOTOS Jasło SA, zależnej od Grupy LOTOS SA w 80,01%. Do momentu zawarcia transakcji Rafineria Jasło Monto – Rem Sp. z o.o. prowadziła działalność w ramach grupy kapitałowej LOTOS Jasło SA, będąc od niej w 100% zależną, zaś RCRemo Sp. z o.o. była spółką w pełni kontrolowaną przez LOTOS Czechowice SA. W wyniku transakcji spółka LOTOS Serwis Sp. z o.o. weszła w posiadanie 100% udziałów spółki RCRemo Sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Rafineria Jasło Monto – Rem Sp. z o.o. Wartość nominalna jednego udziału w RCRemo Sp. z o.o. i jednego udziału w Rafineria Jasło Monto – Rem Sp. z o.o. wynosi odpowiednio 1 tys. PLN oraz 500 PLN. Łączna wartość nominalna objętych przez LOTOS Serwis Sp. z o.o. 100% udziałów w każdej ze spółek wynosi odpowiednio: 2.428 tys. PLN i 1.600 tys. PLN. Opisywana transakcja jest skutkiem realizacji programu porządkowania struktury Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS SA i wynika z programu restrukturyzacji Rafinerii Południowych. Aktywa finansowe będące przedmiotem transakcji uznano za znaczące ze względu na fakt, iż objęte udziały stanowią powyżej 20% udziałów w odniesieniu do każdej z zakupionych przez LOTOS Serwis Sp. z o.o. spółek. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.