logo

Rozwiązanie umowy znaczącej przez Grupę LOTOS SA
Raport nr 74/20052005-09-15

W związku z reorganizacją handlu paliwami w spółce, Zarząd Grupy LOTOS SA (w nawiązaniu do informacji zawartych w Prospekcie Emisyjnym), informuje o rozwiązaniu za porozumieniem stron z dniem 15 września 2005 roku umowy o współpracy handlowej zawartej 13 lutego 2002 roku pomiędzy Grupą LOTOS SA a Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym Z. Niziński z siedzibą w Wyszkowie. Przedmiot umowy to sprzedaż paliw płynnych. Przyczyną rozwiązania umowy jest skierowanie hurtowej sprzedaży paliw z Grupy LOTOS SA do spółki zależnej LOTOS Paliwa Sp. z o.o. zgodnie z założeniami opisywanej w Prospekcie Emisyjnym reorganizacji handlu w Grupie LOTOS SA. Proces ten jest realizowany poprzez rozwiązywanie przez Grupę LOTOS SA dotychczasowych umów z odbiorcami hurtowymi i zastępowanie ich umowami zawieranymi z LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Ze względu na powyższe nie przewiduje się istotnych skutków finansowych rozwiązania umowy w wymiarze skonsolidowanym Grupy.