logo

Podpisanie umowy na zakup stacji paliw Slovnaft
Raport nr 76/20052005-09-28

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 września 2005 roku LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS SA) zawarła ze Slovnaft Polska S.A. przedwstępną umowę warunkową na zakup stacji paliw. Przedmiotem transakcji jest nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Slovnaft Polska S.A., w skład której w szczególności wchodzą: - 12 własnych stacji paliw zlokalizowanych na terenie południowej Polski, w obszarze strategicznym dla rozwoju sieci LOTOS oraz - 2 nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budowę nowych stacji paliw. Dodatkowo LOTOS Paliwa ma możliwość przejęcia współpracy z 10 franczyzobiorcami Slovnaft Polska S.A. W ramach transakcji spółka LOTOS Paliwa zatrudni 11 wykwalifikowanych pracowników Slovnaft Polska S.A. Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi - uzyskania zgody na koncentrację od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wpłaty ceny na rachunek powierniczy. Zobowiązania stron umowy przedwstępnej wygasają jeśli warunki zawieszające nie spełnią się w ciągu 7 miesięcy od zawarcia umowy przedwstępnej. Transakcja zostanie sfinansowana przez LOTOS Paliwa Sp. z o.o. ze środków własnych pochodzących z dopłat do kapitału dokonanych przez Grupę LOTOS SA, które wskazane zostały wśród celów publicznej emisji akcji oraz z kredytu, na podstawie podpisanej w 2004 roku umowy kredytowej pomiędzy LOTOS Paliwa Sp. z o.o. a konsorcjum banków Bank Pekao S.A. i PKO BP S.A. Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Slovnaft Polska S.A. jest kolejnym, po zakupie 39 stacji ESSO, istotnym krokiem w realizacji programu „PROSTA”, zakładającego rozwój ogólnopolskiej sieci stacji paliw. W wyniku zawarcia transakcji Grupa LOTOS zwiększy liczbę stacji własnych, uwzględniając podpisanie umowy ostatecznej z ExxonMobil Poland Sp. z o.o. z 74 do 125. Udział sieci LOTOS w rynku detalicznym wzrośnie do poziomu 8%. Cena netto transakcji wyniesie 15 mln EURO, tj. około 58.402 tys. zł. Średnia cena zakupu stacji paliw to około 1.244 tys. EURO, tj. 4.843 tys. zł. przy przeliczeniu wg tabeli kursów walut NBP z dnia 27.09.2005 r.