logo

Jednolity tekst statutu Grupy LOTOS SA
Raport nr 79/20052005-10-19

Zarząd Grupy LOTOS SA w związku z otrzymaniem w dniu wczorajszym postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 13.10.2005r. o zarejestrowaniu zmian w statucie Spółki przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity statutu uwzględniający powyższe zmiany.