logo

Dopłata do kapitału spółki zależnej LOTOS Paliwa Sp. z o.o.
Raport nr 83/20052005-11-08

Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż Grupa LOTOS SA w dniu 7 listopada 2005r. otrzymała od spółki LOTOS Paliwa Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Grupy LOTOS SA) wniosek o dokonanie z dniem 14 listopada 2005 roku, na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Udziałowców LOTOS Paliwa Sp. z o.o., dopłat do kapitału w wysokości 142.600 tys. PLN. Z wyżej wymienionej kwoty 65.000 tys. PLN, zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Grupy LOTOS SA, pochodzić będzie z środków uzyskanych z emisji Akcji serii B, pozostała część środków pochodzić będzie z środków własnych Grupy LOTOS SA. Dopłaty do kapitału LOTOS Paliwa Sp. z o.o. wynikają z realizacji programu rozwoju sieci stacji paliw „PROSTA” i są przeznaczone na pokrycie nakładów dotyczących tego programu, w tym wynikających z dokonania w ostatnim okresie zakupu od ExxonMobil Poland Sp. z o.o. stacji paliw ESSO oraz stacji paliw Slovnaft w Polsce (informacje przekazane w Raporcie Bieżącym Grupy LOTOS SA nr 68 z dnia 24 sierpnia 2005 roku oraz Raporcie Bieżącym Grupy LOTOS SA nr 76 z dnia 28 września 2005 roku). Dokonanie dopłat przez Grupę LOTOS SA wynika również z dążenia spółki do zachowania poprawnej struktury finansowania programu „PROSTA” przy przyspieszonym tempie jego realizacji. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art. 56 ust.1 pkt.1 Ustawy o ofercie.