logo

Terminy przekazywania przez Grupę LOTOS SA raportów okresowych w 2006 roku.
Raport nr 1.04.20062006-01-18

Na podstawie § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744) Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2006 roku: 1. Raporty kwartalne Raport kwartalny jednostkowy Grupy LOTOS S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zgodnie z § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744). IV kwartał 2005 roku 1 marca 2006 roku I kwartał 2006 roku 15 maja 2006 roku II kwartał 2006 roku 11 sierpnia 2006 roku III kwartał 2006 roku 14 listopada 2006 roku 2. Raport półroczny za I półrocze 2006 roku Półroczny raport jednostkowy Grupy LOTOS S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. zgodnie z § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 209 rok 2005, poz. 1744). Skonsolidowany raport półroczny 28 września 2006 roku 3. Raporty roczne za 2005 rok Raport roczny jednostkowy za 2005 rok 25 kwietnia 2006 roku Skonsolidowany raport roczny za 2005 rok 25 kwietnia 2006 roku