logo

Asymilacja akcji Grupy LOTOS SA przez KDPW S.A.
Raport nr 88/20052005-11-29

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 87 Grupy LOTOS SA z dnia 28 listopada 2005 roku Zarząd Grupy LOTOS SA informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na podstawie Uchwały Nr 652 z dnia 28 listopada 2005 roku postanowił dokonać w dniu 2 grudnia 2005 roku asymilacji 63.170 akcji zwykłych na okaziciela spółki Grupa LOTOS SA, powstałych po zamianie dokonanej w dniu 1 grudnia 2005 roku 63.170 akcji zwykłych imiennych oznaczonych kodem PLLOTOS00033, z 55.545.970 akcjami zwykłymi na okaziciela spółki Grupa LOTOS SA oznaczonymi kodem PLLOTOS00025. Akcje objęte asymilacja otrzymują kod PLLOTOS00025. Z dniem 2 grudnia 2005 roku: - kodem PLLOTOS00025 oznaczonych jest 55.609.140 akcji spółki Grupa LOTOS SA, - kodem PLLOTOS00033 oznaczonych jest 58.090.860 akcji spółki Grupa LOTOS SA.